Audyty Zabezpieczeń Technicznych

Firma ERTEOS Group Sp. z o.o. przeprowadza Audyty Zabezpieczeń Technicznych, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie. Dzięki temu jesteśmy w stanie identyfikować potencjalne zagrożenia dla obiektu oraz oceniać skuteczność zainstalowanych zabezpieczeń technicznych, zarówno elektronicznych, jak i mechanicznych, w kontekście wykrywania i zapobiegania różnym zagrożeniom, takim jak próby wtargnięcia, uszkodzenia mienia, dewastacja czy kradzieże.

Nasze badania obejmują analizę zainstalowanych systemów zabezpieczeń technicznych pod kątem nieuprawnionego dostępu, bezpieczeństwa danych, zagrożeń związanych z potencjalnym ujawnieniem danych dostępowych osobom nieuprawnionym, wycieków informacji, takich jak hasła dostępowe, kody alarmowe, nagrania z monitoringu czy inne poufne dane.

Co może obejmować audyt:

  1. Analiza Planu Ochrony: Przegląd obowiązującego planu ochrony pod kątem zabezpieczeń technicznych, potencjalnych luk w zabezpieczeniach, weryfikacji punktów newralgicznych obiektów.
  2. Analiza Systemów Alarmowych: Ocena skuteczności i niezawodności systemów alarmowych, w tym ich reakcji na potencjalne zagrożenia, przeprowadzanie testów statycznych oraz dynamicznych, badanie systemu alarmowego po incydencie.
  3. Analiza Monitoringu Wizyjnego: Ocena stanu kamer monitorujących oraz przegląd pokrycia i jakości obrazu w kluczowych obszarach, jakość nagrań, kodowania obrazu, skuteczność wykrywania wtargnięć w obszar, badanie dysku twardego.
  4. Kontrola Dostępu: Sprawdzenie skuteczności systemów kontroli dostępu, identyfikacja potencjalnych luk bezpieczeństwa, przegląd uprawnień użytkowników, przegląd identyfikatorów.
  5. Analiza Konfiguracji Systemów Bezpieczeństwa: Sprawdzenie poprawności konfiguracji systemów, w tym parametrów detekcji i powiadomień, skuteczności powiadamiania i reakcji na incydenty.