Słowniczek pojęć

Kamera IP - Kamera cyfrowa posiadająca własną kartę sieciową (urządzenie sieciowe) i interfejs pozwalający na jej konfigurację lub podgląd przez przeglądarkę. Kamery IP mają o wiele większe możliwości niż kamery multistandard, na przykład wykrywanie ruchu, twarzy, tłumu, przekroczenia linii, wtargnięcie w obszar, pojawienie się lub zniknięcie obiektu. Pojedynczą kamerę IP można przydzielać do kilku rejestratorów bądź serwerów jednocześnie w zależności od potrzeb.

Kamera multistandard - Kamera umożliwiająca przesył obrazu poprzez kabel koncentryczny. Zazwyczaj jest wyposażona w możliwość przełączenia transmisji pomiędzy standardami Analog, AHD, HD-TVI oraz HD-CVI lecz występują również kamery z jednym, stałym kodowaniem obrazu. Oferują mniejsze możliwości niż kamery IP.

LAN - (Local Area Network) - Sieć strukturalna łącząca urządzenia sieciowe takie jak: komputery, rejestratory, kamery, telewizory; w określonym obszarze.

Monitoring - odbieranie sygnałów z systemów alarmowych lub monitoringu wizyjnego CCTV i podejmowanie odpowiednich czynności w zależności od stopnia zagrożenia chronionego obiektu.

Patchcord - Potocznie odcinek wybranego medium transmisyjnego, np skrętki internetowej, lub światłowodu z zarobionymi złączami, gotowe do połączenia dwóch urządzeń sieciowych. Więcej w artykule.

PoE - (Power over Ethernet) - Zasilanie kamer IP lub innych urządzeń sieciowych np access point'ów poprzez medium transmisyjne - skrętkę internetową.

Rejestrator hybrydowy - Urządzenie rejestrujące na dyski twarde obraz z kamer posiadających różne systemy transmisji. Najczęściej są to systemy: Analog, AHD, HD-TVI, HD-CVI oraz IP. Rejestratory te używa się z kamerami przesyłającymi obraz po kablu koncentrycznym (dalej nazywanymi kamerami multistandard). Można ich używać również w systemach opartych o kamery IP, jednak często rejestratory posiadają okrojoną funkcjonalność w porównaniu do rejestratorów sieciowych.

Rejestrator Sieciowy - Urządzenie sieciowe przetwarzające i rejestrujące obraz z kamer IP na dyskach wewnętrznych lub zewnętrznych. Kamery muszą być połączone z rejestratorem w jednej sieci LAN.

RJ-45 - Standard złącza posiadający 8 styków zarabiany na skrętce internetowej używany w łączeniu urządzeń sieciowych w sieci LAN. Więcej w artykule

Skrętka internetowa - Medium transmisyjne używane w sieciach strukturalnych LAN złożone z ośmiu przewodów miedzianych. Rozróżnia się wiele typów skrętki w zależności od zastosowania. Więcej w artykule

Switch - Główny element sieci strukturalnych LAN, pozwala na połączenie ze sobą różnych urządzeń w sieć lokalną oraz na rozdzielenie pakietów pomiędzy nimi.

System Monitoringu Wizyjnego CCTV - Zespół urządzeń i mediów transmisyjnych tworzących wspólnie system rejestrujący na dyskach twardych obraz z jednej lub kilku kamer monitoringu. System Monitoringu pozwala na podgląd obrazu na żywo, lub podgląd zarejestrowanych nagrań z dysków.

UPS - (Uninterruptible Power Supply) - Moduł stosowany w celu zapewnienia zasilania nawet w momencie zaniku zasilania sieciowego. Zasilacz UPS chroni również urządzenia końcowe przed otrzymaniem zasilania o złych parametrach. Termin używany zamiennie z Moduł Zasilania Gwarantowanego, Zasilacz Awaryjny.

Urządzenie sieciowe - urządzenie wyposażone w kartę sieciową wchodzące w skład sieci strukturalnej LAN