Pomiary Instalacji Elektrycznych

Pięcioletnie pomiary instalacji elektrycznej

Pomiary instalacji elektrycznej po remontach i modernizacjach

Pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy

Pomiary, przeglądy i konserwacja instalacji odgromowych